DE WISSEL

Wat is De Wissel?
De Wissel is een project van de kerken, die
zijn aangesloten bij de Raad van Kerken in Schiedam.
De Wissel wil een plek zijn, waar mensen kunnen binnenlopen voor ontmoeting, informatie, een gesprek, bezinning of wat te lezen. Een soort huiskamer voor Schiedammers en passanten, dus voor iedereen.

Activiteiten
Inloop: zondag, woensdag, donderdag, vrijdag: 14:00-16:00 uur.

Soepgroep: 1 maal per maand, laatste donderdag 17:00-19:00 uur. lees verder
Driegangen maaltijd: 1 maal per maand, 2e donderdag 17:00-19:00 uur. lees verder 

Sirenedienst: 1 maal per maand, eerste maandag 12:00 uur (aanloop: 11:50 uur). lees verder
Taalwissel: dinsdag en donderdag 12:00-14:00 uur. lees verder

Exposities: te bezoeken tijdens openingstijden

Informatie

Secretariaat:
Y.E.J.M. Jongepier-Geerdes
François Haverschmidtlaan 7
3116 JJ Schiedam
Telefoonnummer: 010-4263955
e-mail: jongepier@kabelfoon.nl
IBAN nummer:
NL08INGB0001603674 t.nv.
Stg. Mis. Diac. Centrum Schiedam

ANBI 85.87.164
www.dewissel-schiedam.nl
K.v.K. Dossiernummer : 41 13 11 56

Contact
De Wissel
Broersveld 123b
3111 LE Schiedam
info@dewissel-schiedam.nl
www.dewissel-schiedam.nl
tel.: 010-4733003

secretariaat:
secretariaat@dewissel-schiedam.nl